DĚKUJEME 
ZA PODPORU!

Díky vám jsme vyhráli s téměř 29 % hlasů → Facebook

O nás

Patrioti a naše cíle

Volební uskupení aktivních lidí v produktivním věku. V čele stojí Tomáš Rada, kandidát na starostu města. Třetina kandidátky je tvořena ženami. Zastoupeny jsou všechny generace a věkový průměr je 48 let. Již třikrát naši zástupci získali vaši důvěru. Dokázali jsme v zastupitelstvu stát na vaší straně a prokázali jsme, že co slíbíme, začneme a dokončíme.

Logo in circle

Město a městský úřad, finance

 • Město partnerem, ne nepřítelem, otevřenost a vstřícnost úřadu k občanům
 • Zlepšení systému informovanosti občanů městem
 • Zajištění informovanosti o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě 
 • Maximální využití čerpání dotačních titulů na realizované investiční akce města
 • Participativní rozpočet, zapojení veřejnosti, uvedení do praxe
 • Plánování investičních akcí v reálném čase ve vztahu k jejich realizaci, ne projekty do šuplíku
 • Udržení „zdravých“ financí města
Logo in circle

Kultura a společenský život

 • Realizace kulturního sálu – bývalé sokolovny podle zpracované projektové dokumentace za podpory dotací
 • Rozšíření kulturního a společenského vyžití
 • Rozšíření pořádaných kulturních akcí na Masarykově náměstí - Rokycanské pivní slavnosti, Setkání pod rokycanskou věží, Rokycanské vínování o další akce kulturního či gastronomického charakteru
Logo in circle

Životní prostředí

 • Vytvoření reálných protipovodňových opatření
 • Kvetoucí Rokycany - zlepšení
  zelenomodré infrastruktury a zmírnění klimatické změny
 • Vybudování informačního systému kvality ovzduší ve městě
 • Budování alternativních zdrojů energie (solární panely) na veřejných budovách (školy, úřad, bazén, zimní stadion), snížení energetické náročnosti městských budov
Logo in circle

Školství

 • Výstavba městské tělocvičny pro školy TGM a UM a s dalším využitím pro TJ
  Sokol a sportovní spolky
 • Přestavba budovy bývalého „svazarmu“ na školní družiny a volnočasové centrum
 • Podpora rozvoje základních a mateřských škol v duchu trendů 21. století
  se zapojením ekologické výchovy  
 • Podpora rozvoje středního školství - ocenění úspěšných žáků, prezentace aktivit škol
Logo in circle

Sociální služby a zdravotnictví

 • Podpora Rokycanské nemocnice, zkvalitnění příjezdové komunikace
  a dopravní obslužnosti
 • Vytvoření systému „Senior taxi“
 • Podpora aktivit pro seniory
Logo in circle

Doprava a investice

 • Řešení systému parkování na území města
 • Důsledné vymáhání omezení průjezdu kamionů centrem města ve spolupráci s Policií ČR
 • Rekonstrukce Jiráskovy ulice
 • Rekonstrukce Jeřabinové ulice a pokračování v rekonstrukci centrální kanalizační stoky 
 • Modernizace systému veřejného osvětlení s důrazem na ekonomičnost a světelný smog
Logo in circle

 Sport a volnočasové aktivity

 • Podpora sportovních, společenských a kulturních organizací pracujících s dětmi a mládeží
 • Výstavba tenisové haly
 • Výstavba víceúčelového venkovního hřiště za stávající házenkářskou halou 
 • Příprava projektu řešení zimního stadionu 
 • Přebudování areálu „Kotelna Železná“
  na volnočasové centrum
 • Údržba, modernizace stávajících dětských hřišť a vybudování nového hřiště na Stráni
Logo in circle

  Bezpečnost a pořádek

 • Zaktivnění činnosti městské policie – lepší využití kamerového systému, netolerance konfliktních a problémových skupin obyvatelstva
 • Zavedení komplexního systému úklidu ve městě, nejen odpadků, ale i plevele, autovraků…
Logo in circle

Podnikání

 • Zjednodušení zátěže podnikatelů ze strany města
Logo in circle

Bydlení

 • Podpora rozvoje ploch určených pro individuální, bytovou a řadovou výstavbu
 • Zvážení přebudování hotelu Bílý Lev na malometrážní byty
Naši lidéRozumem i srdcem za efektivní správu našeho města


Naši lidé

Naši kandidáti jsou úspěšní lidé z mnoha oborů. Přestože máme každý své názory, dokážeme táhnout za jeden provaz. 

Logo in circle

Ing. Tomáš Rada

kandidát na starostu

Lidé musí spolu mluvit, mají-li se domluvit. 

Narodil jsem se v roce 1966, do rodiny, která je s Rokycany spjata po několik generací a vždy se aktivně podílela na životě v nich. Také já celý život spojil s Rokycany, a proto jsem rokycanským patriotem.

  Absolvoval jsem Gymnázium v Rokycanech a Vysokou školu strojní a textilní v Liberci v oboru ekonomie řízení a strojírenská technologie. Ve svém profesním životě jsem pracoval a získal zkušenosti jak v soukromém sektoru, tak i ve veřejné správě. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, a to ani před rokem 1989.

 V roce 2010 jsem byl zvolen zastupitelem města Rokycan a zároveň členem rady. Od roku 2014 jsem místostarosta Rokycan. 

Jsem členem několika spolků z oblasti umění, sběratelství i turistiky a zakládajícím členem Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI, jehož jsem předsedou. 

Mezi mé záliby patří turistika, kultura, umění, sběratelství, zahradničení a vaření. 

S mojí životní partnerkou máme dvě děti ve věku 10 a 12 let.

Více na Facebooku

Logo in circle

Mgr. Bohumil Nosek

 Narodil jsem se v Rokycanech, žiju zde a pracuji, jsem patriot i Patriot.

 Narodil jsem se v roce 1957, více než 20 let pracuji ve  školství, z toho 12 let jako ředitel školy. Jsem členem spolku Volejbalový klub Rokycany a Spolku  ROKYCANŠTÍ PATRIOTI, 8 let jsem členem zastupitelstva a 4 roky rady města.

Více na Facebooku

Logo in circle

Ing. Ondřej Weis

 Mám rád svoji ženu, své 2 děti, slušné chování a sport.

Narodil jsem se v roce 1965 v Domažlicích. 

Celý život žiju na Rokycansku – v Rokycanech 45 let a dříve v Hrádku. 

Pracuji v Léčebně tuberkulózy a respiračních nemocí Janov. 

Jsem členem Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI.

Více na Facebooku 

Logo in circle

Mgr. Monika Valešová

Žádný zápas nesmíme vzdát.

Narodila jsem se v roce 1974 v  Rokycanech. Přes 30 let pracuji v oboru fyzioterapie. Dříve na FZS ZČU v  Plzni, v současné době v Léčebně TRN Janov. Mám 15letého syna.  Dlouhodobě se věnuji práci s dětmi v PS Divoká Orlice a také jako  trenérka malých házenkářů a házenkářek Házené Rokycany.

Více na Facebooku

Logo in circle

Josef Neckář

Rodina je u mě vždy na prvním místě. 

Narodil jsem se v Rokycanech v roce 1970, kde žiji dodnes. Pracuji již 26 let u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v Rokycanech. 

Jsem členem TJ Sokol Borek a Spolku  ROKYCANŠTÍ PATRIOTI. Jsem otcem dvou dětí.

Více na Facebooku

Logo in circle

Ladislav Šilhavý

Narodil jsem se v roce 1961 v Rokycanech, pocházím z Veselé.   

Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Podnikím v oboru elektroinstalatérství.

Od dětství se věnuji aktivně sportu. V současné době jsem členem týmu neregistrovaných kuželkářů, kteří získali titul mistra ČR.

Jsem členem  Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI.

Od roku 2014 jsem předsedou komise pro školství, sport a kulturu.

Více na Facebooku

Logo in circle

Mgr. Vladana Poláčková

Vážím si lidí, kteří splní to, co slíbí. 

 Narodila jsem se roku 1971 v Mýtě a od roku 1992 bydlím v Rokycanech. 

Se  svým manželem mám tři děti. Na Gymnáziu a SOŠ Rokycany vyučuji obor  český jazyk a hudební výchova, zde také vedu dva pěvecké sbory Unique  Rokycany. 

Jsem členkou Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI od roku 2013 a  předsedkyní Spolku Unique Rokycany.

Více na Facebooku 

Logo in circle

Mgr. Tomáš Zeithaml

 Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Narodil jsem se v roce 1980 v Plzni. Celý život žiji v Rokycanech. 

Téměř 20 let působím jako učitel na základních školách ve Strašicích a nyní v Rokycanech. 

Mezi mé zájmy patří sport, cestování a příroda. 

Jsem členem  Spolku Sportovní klub BASKETBAL Rokycany. 

S manželkou vychováváme dvě dcery ve věku 4 roky a 8 měsíců.

Více na Facebooku

Logo in circle

MUDr. Hana Weisová

Narodila jsem se v roce 1968 v Rokycanech, kde dodnes žiji.

Po absolvování Lékařské fakulty UK v Plzni jsem lékařkou v Rokycanské nemocnici a.s.

S manželem máme dvě děti.

Od roku 2014 jsem členkou zdravotní a sociální komise.

Více na Facebooku

Logo in circle

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.

   Hudba mého života tíhne k harmonii, lidské souhře a vzájemnému respektu. To jsou pro mě nejvyšší hodnoty.

Narodil jsem se v Rokycanech v roce 1975. Tady jsem vyrostl a dosud zde bydlím. Dvacet let pracuji v Akademii věd ČR, na Pražské konzervatoři a pro Český rozhlas. Ještě déle v Rokycanech působím v souboru Rokytka. Podporuji spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI. S manželkou máme syna ve věku 11 let.

Více na Facebooku


Logo in circle

MUDr. Vít Pečený

Práce vás musí bavit, koníčky též.

 Narodil jsem se v roce 1972 v Rokycanech, kde žiju dodnes.

 Vystudoval jsem Lékařskou fakultu v Plzni, obor stomatologie.  Od roku 2011 mám ordinaci Ortodoncie na Malém náměstí. 

 Od dětství se věnuji hudbě, především hře na saxofon. Jsem členem rokycanské kapely Budulínek.

Více na Facebooku

Logo in circle

PhDr. Hana Hrachová, Ph.D.

Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.

Narodila jsem se v roce 1975 v Plzni, od roku 1986 žiju na Rokycansku. Přes 20 let působím ve Státním okresním archivu Rokycany. Od roku 2012 píši městskou kroniku. Jsem členkou Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI. S partnerem máme dvě děti ve věku 10 a 12 let. 

Více na Facebooku 

Logo in circle

Viktor Stránský

 Mým hlavním cílem je pospolitost obyvatel a dobré sousedské vztahy a obdiv ke starým zvykům a tradicím.

Narodil jsem se v roce 1971 v Chebu. Již od dětství pobývám v Rokycanech, od roku 2009 v Borku. Mám čtyři děti. 

Od vyučení jsem věrný strojírenství, ať jako řemeslník, či mistr a technik.

 Přes 30 let se pohybuji nejen na rokycanské hudební scéně jako zpěvák a nyní ve skupině BooReek. 

Jsem předseda TJ Sokol Borek a také předsedám spolku Borecfest, který pořádá stejnojmenný hudební festival.

Více na Facebooku

Logo in circle

Ing. Martin Fiala

 Nejhorší je smrt z vyděšení. 

 Narodil jsem se v roce 1991 v Rokycanech, kde žiji dodnes. 

Po  vystudování VŠCHT v Praze pracuji přes 6 let u společnosti  Lasselsberger, nyní na centrále v Plzni. Součástí kandidátky  ROKYCANSKÝCH PATRIOTŮ jsem od roku 2018.

Více na Facebooku

Logo in circle

Ing. Petr Jirsa, Ph.D.

Rokycany jsou město s velkým potenciálem. Přál bych si, abychom ho využili.

Narodil jsem se v roce 1990 v Rokycanech, kde dodnes žiji.  

Po vystudování České zemědělské univerzity v Praze působím jako obchodní ředitel.

S manželkou máme dvě malé děti.

Od mládí tančím ve folklorním souboru Rokytka a jsem členem kapely Prázdné láhve.

 → Více na Facebooku

Logo in circle

Mgr. Klára Tydlidátová

Ve městě, ve kterém se daří stromům, ptákům a motýlům, se žije dobře i lidem.

Narodila jsem se v roce 1985 v Kutné Hoře, od roku 1992 žiji v Rokycanech. Při vysoké škole jsem začala pracovat v organizaci  zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou. Kromě přírody a práce s dětmi je mým koníčkem cestování a turistika. Se svým mužem  vychovávám dvě děti.

Více na Facebooku

Logo in circle

Michal Košek

 Narodil jsem se v roce 1971 v Rokycanech a celý život zde žiji. Pracoval jsem 23 let u České pošty na různých  pozicích.

Od dětství hraju tenis. Od roku 2012 jsem začal působit jako tenisový trenér 3. třídy a od roku 2014 po ukončení studia jako trenér 2. třídy. 

Jsem ženatý a mám  dvě děti (18 a 15 let).

Více na Facebooku

Logo in circle

Jaroslav Bartoš

Věřím, že se nám bude v Rokycanech dobře žít.   

Narodil jsem se v Praze v roce 1964. V Rokycanech žiju od roku 1970. Mám dva kluky ve věku 12 a 28 let.

Přes 20 let pracuji ve vedení stavební  firmy Ryta Rokycan.

Ve svém volnu se věnuji myslivosti, sportu a auto veteránům. 

Jsem zakládajícím členem Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI.

Více na Facebooku

Logo in circle

PhDr. Radka Červená Křížková

V historii hledejme poučení pro budoucnost.

Narodila jsem se v roce 1973 v Rokycanech, kde stále žiji. 

Již přes dvacet let pracuji v oboru muzejnictví, od roku 2012 jsem ředitelkou Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

Celý  svůj život se věnuji sportu a jsem dlouholetou členkou spolku Volejbalový klub Rokycany, jehož jsem předsedkyní. Jsem členkou Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI. 

S manželem vychováváme dceru ve věku 14 let.

Více na Facebooku  

Logo in circle

Roman Moulis

Životní prostředí musíme uchovat pro budoucnost našich dětí.

Narodil jsem se v roce 1971 v Kraslicích a od roku 1978 žiji na Rokycansku.

Již přes 30 let žiji v Rokycanech a pracuji u firmy Řeznictví Pardovský.

Jsem členem Českého rybářského svazu a Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI.

Více na Facebooku

Logo in circle

Mgr. Martina Aubrechtová

Vyznávám tradiční hodnoty s důrazem na rodinu.   

 Narodila jsem se v roce 1974  v Rokycanech, žiju zde celý život. Od roku 1998 pracuji ve veřejné  správě, posledních 20 let jako právník Úřadu pro zastupování státu ve  věcech majetkových. 

Jsem členkou  Spolku Sportovní klub BASKETBAL Rokycany a také Spolku ROKYCANŠTÍ PATRIOTI.

Jsem vdaná, mám dvě děti ve věku 18 a 16  let. 

Více na Facebooku


Naši podporovatelé


Nejsme ničí loutky!

Kdo nás podporuje

Místní osobnosti, které nám věří, a proto nás volí.

Logo in circle

  Irena Mašková  

 S Rokycany je spjat celý můj život a mám je v srdci. Stejně jako většina  z vás chci, aby se naše město rozvíjelo. Sama vidím, co by bylo třeba  zlepšit nejen pro podnikání ve městě. 

ROKYCANŠTÍ PATRIOTI mají v čele  lidi, kteří umí řešit maličkosti, stejně jako naplňovat velké cíle, a  proto jim fandím. Protože  volím srdcem, mají můj hlas. 

Logo in circle

Richard Bastl

  V čele radnice mají být lidé, kteří ví, co město potřebuje, jen neslibují, ale konají a za svými slovy si stojí.

Z mé zkušenosti vím, že představitelé ROKYCANSKÝCH PATRIOTŮ toto splňují a proto můj hlas patří PATRIOTŮM

Logo in circle

 Jaroslava a František Ježkovi 

   ROKYCANSKÝCH PATRIOTŮ si vážíme zejména pro trvalou a neokázalou  práci, jejíž hlavní náplní je zejména rozvoj města. Oceňujeme zájem o kulturní a historické hodnoty a pořádání přednášek význačných osobností vědy a kultury. Pro nás jsou ROKYCANŠTÍ PATRIOTI trvale spjati s naším  městem. Proto mohou počítat s našimi hlasy. 

Logo in circle

 František Otec 

Jako  trenér, kouč a mentor učím své klienty znát, jak funguje jejich tělo, jak o něj musí pečovat a co přesně pro své zdraví musí dělat. Stejně tak  vnímám v komunální politice  ROKYCANSKÉ PATRIOTY, jako lidi s opravdovým  zájmem o rozvoj města a blahobyt občanů. Tedy uskupení místních lidí,  kteří tu s námi společně žijí a pracují, kteří vědí co musí udělat pro  zdravý rozvoj města.  Nedělají politiku s cílem obohatit svoji  peněženku, ale vytvářet konkrétní činy ku prospěchu nás všech. Pro mě  zcela jednoznačná volba! 

Logo in circle

 Lenka a Jiří Valešovi 

   Velmi pozitivně vnímáme širokou paletu aktivit ROKYCANSKÝCH PATRIOTŮ, kterou obohacují život v našem městě. Jsou iniciátory akcí jak v oblasti kultury, tak i sportu. Jako rodiče malých dětí také velice oceňujeme akce zaměřené na jejich vyžití.

Navíc z vlastní zkušenosti víme, že je možné s představiteli uskupení jednat věcně a přímočaře, a PATRIOTI jsou schopni názor občanů ve svých rozhodnutích reflektovat.

Věříme proto, že ROKYCANŠTÍ PATRIOTI jsou tou správnou volbou pro vedení města, ve kterém chceme šťastně žít.

MUDr. Lenka Valešová, Ph.D., vícenásobná mistryně republiky v hodu kladivem a reprezentantka ČR na olympiádě v Pekingu v roce 2008 a MUDr. Jiří Valeš

Logo in circle

  Ján Korytár, Michal Šůcha, Miloslav Fryč 

 Jako  trenér a vytrvalostní běžci víme, že k úspěchu vede trénink, výdrž a píle. Víme, že tyto vlastnosti platí i v komunální politice. PATRIOTY podporujeme, protože jsou nedílnou součástí kulturního, ale i sportovního dění v Rokycanech. Věříme, že se jim bude dařit i v budoucnu prosazovat a podporovat taková rozhodnutí, která nebudou vyvolávat pochybnosti. Proto v  těchto volbách patří náš hlas ROKYCANSKÝM PATRIOTŮM.    


Logo in circle

Petr Kraft

  Komunální politiku, ať je to kdekoliv, naplňují nejlépe ti, kteří mají k místu silný vztah, a proto pro jeho rozvoj a rozkvět dělají maximum. Jako rokycanský patriot, ač s bydlištěm jinde, podporuji ROKYCANSKÉ PATRIOTY, kteří v mém rodném městě představují mně nejbližší politicky aktivní skupinu lidí, jejichž snahám rozumím. Doufám, že budou moci pokračovat ve vedení města i po následujících volbách. 

Logo in circle

MUDR. Josef Veverka

   Vážím si ROKYCANSKÝCH
PATRIOTŮ za jejich dosavadní
čínnost v městském zastupitelstvu a protože chci, aby v tom
pokračovali, mají mou podporu a hlas.

Co jsme dokázali

Co jsme dokázali

Za dvanáct let našeho působení v zastupitelstvu se nám podařilo prosadit či podpořit řadu věcí, které zkvalitnily váš život.

Logo in circle

Výtah v ZŠ T. G. Masaryka

Realizace výtahu pro bezbariérový přístup a zároveň vkusné řešení s ohledem na historickou budovu.

Logo in circle

Skatepark v Kotelské ulici

Stavba provizorního skateparku pro místní vyznavače freestyle sportů. 

Zapojte seVolte srdcem i rozumem, 
volte číslo 6, volte budoucnost!


symbol-red-2

Zapojte se

Hledáme nové příznivce a sympatizanty. Pokud vás zaujal náš program nebo naše hlavní osobnosti, neváhejte a zapojte se.

Přidat se k Patriotům
 Důležitý je pro nás také pohled a názor žen!
 

Události s PATRIOTY

Kampaň vedeme při hovorech a diskuzích našich kandidátů se spoluobčany, které probíhají po celou dobu působení PATRIOTŮ v městském zastupitelstvu.


Plánované akce

Logo in circle

SPORTUJ S PATRIOTY

 11/9/2022 | 13:00
Workoutové hřiště za bazénem

 Přijďte v neděli po obědě na setkání s kandidáty ROKYCANSKÝCH PATRIOTŮ, kde si s námi můžete popovídat nebo i zacvičit.

 Vše pod vedením zkušených trenérů: cvičení s vlastní váhou, jóga, pilates, thajský box pro děti, výběhy, ale i konzultace s výživovými poradci.

Kontaktujte násVšichni táhneme za jeden provaz!


Kontakty

Rádi odpovíme na vaše dotazy a podněty, neváhejte nám napsat.

Poslat zprávu


 

Volte ROKYCANSKÉ PATRIOTY!